piątek, 12 października 2012

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w art. 83 określa limity czasu trwania kontroli u podatników. Limity te zależą od wielkości przedsiębiorstwa. O tym, w jaki sposób ustalić wielkość naszej firmy, pisałam w poprzednim poście. A oto same limity:

 • mikroprzedsiębiorcy - 12 dni,
 • mali przedsiębiorcy - 18 dni,
 • średni przedsiębiorcy - 24 dni,
 • pozostali - 48 dni

Sprawa jest niby prosta, ale jednak rodzi się pytanie, czy limit ten dotyczy łącznie wszystkich dni kontroli w roku, niezależnie od tego jakie organy przeprowadzają te kontrole, czy też jest to limit kontroli dla jednego organu. Przepis tego nie wyjaśnia. Wątpliwość ta jednak doczekała się swojego rozstrzygnięcia w Naczelnym sądzie Administracyjnym, który orzekł, że limit dotyczy jednego organu.

Jak to działa:

Jeżeli w danym roku mikroprzedsiębiorca będzie miał kontrolę z  ZUS, która potrwa 10 dni, to oznacza, że gdyby ten organ ponownie chciał w tym samym roku dokonać kontroli u tego przedsiębiorcy, to na jej przeprowadzenie będzie miał jedynie 2 dni. Jeśli jednak po kontroli z ZUS przyszedłby na kontrolę Urząd Skarbowy, to będzie on miał na przeprowadzenie swojej kontroli nowy limit 12 dni.

 

Data publikacji: 24.09.2012

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zdefiniowała cztery rodzaje przedsiębiorców:

 • mikro
 • małych
 • średnich i
 • pozostałych

Żeby sprawdzić do której kategorii zalicza się nasze przedsiębiorstwo, potrzebujemy ustalić wartość trzech parametrów za ostatnie 2 lata:

 • średnioroczne zatrudnienie
 • wartość obrotów
 • sumę bilansową

Przy czym zawsze bierzemy pod uwagę zatrudnienie, a uzupełniająco obrót lub sumę bilansową.

W poniższej tabeli znajdują się limity, po przekroczeniu których nasze przedsiębiorstwo "awansuje" do wyższej kategorii:

Przedsiębiorstwo

Średnioroczne zatrudnienie

Obrót

Suma bilansowa

Mikro

10 osób

2 mln EURO

2 mln EURO

Małe

50 osób

10 mln EURO

10 mln EURO

Średnie

250 osób

50 mln EURO

43 mln EURO

Limity wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu NBP ogłaszanego w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

 

Jak to działa?

Przedsiębiorca AAX w 2010 roku zatrudniał 8 pracowników, a w roku 2011 - 11 pracowników. Ze średniorocznego zatrudnienia wynika, że powinien zbadać swoje obroty i sumę bilansową za lata 2010-2011, gdyż istnieje prawdopodobieństwo że z mikro przedsiębiorcy stał się małym przedsiębiorcą. Jeśli którakolwiek z dwóch pozostałych wielkości, w którymkolwiek z dwóch ostatnich lat przekroczyła 2 mln euro, wówczas przedsiębiorca AAX od 2012 roku jest małym przedsiębiorcą.Data publikacji: 21.09.2012

Przypominamy, że dziś jest 20 września. Dziś przypada ostateczny termin na zapłatę zaliczek na podatek dochodowy, zarówno od dochodów z działalności, jak i od dochodów pracowników.

 

Data publikacji: 20.09.201209:56, monika.zalewa , Przypomnienia
Link Dodaj komentarz »

Pojawiły się plany zmian legislacyjnych w prawie pracy. W szczególności mają one dotyczyć nieuregulowanych dotychczas zagadnień:

 • terminu wypłaty wynagrodzenia i innych należności ze stosunku pracy w przypadku rozwiązania umowy o pracę;
 • zdefiniowania pojęcia "normalnego wynagrodzenia za pracę", które jest jednym z elementów kalkulacji wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, a które obecnie definiowane jest przez orzecznictwo sądowe;
 • uregulowania kwestii okresu zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy i wynagrodzenia wypłacanego za ten okres.

Jak zwykle w takich sytuacjach rodzą się zarówno nadzieje jak i obawy. Wyżej wymienione kwestie są ważne, bo często spotykane w praktyce gospodarczej. Ponieważ jednak brak jest szczegółowych regulacji, budzą wątpliwości zarówno u pracowników, jak i u pracodawców. Potrzebne są więc przepisy, które wątpliwości te rozwieją.

Z drugiej jednak strony rodzi się obawa, że ingerencja prawodawców w omawiane kwestie będzie zbyt duża, przez co utrudni, lub wręcz uniemożliwi stosowanie dotychczasowych rozwiązań.

Oby więc nie było jak w powiedzeniu, że wszyscy chcieli dobrze, a wyszło jak zwykle.Data publikacji: 17.09.2012

Przypominamy o konieczności zapłacenia składek na ubezpieczenia społeczne. We wrześniu  15 dzień miesiąca wypada w sobotę, tak więc czas na zapłacenie składek mamy do 17 września.

 

Data publikacji: 15.09.201209:46, monika.zalewa , Przypomnienia
Link Dodaj komentarz »

Czy wiecie, że 90% firm upada w ciągu pierwszych pięciu lat działalności? A czy wiecie, że 90% z pozostałych 10% upada w ciągu kolejnych pięciu? Dlaczego tak się dzieje, jakie błędy popełniają przedsiębiorcy, co powinni wiedzieć, żeby przeciwstawić się tej statystyce?

Książka Roberta T. Kiyosaki "Zanim rzucisz pracę" daje odpowiedzi na te i wiele innych.

Napisana przystępnie, prosto, w formie 10 praktycznych lekcji, pokazuje wzloty i upadki samego autora, pokazuje jego błędy i naukę z nich płynącą. Dzięki temu możemy uczyć się na cudzych błędach a nie na własnych.

Dla kogo jest ta książka:

 • dla wszystkich, którzy chcą zostać przedsiębiorcami, ale się boją
 • dla przedsiębiorców, których biznes nie wygląda tak jak chcieli i nie wiedzą dlaczego
 • dla zdecydowanych, którzy już przystąpili do budowania własnego biznesu

Bardzo dobra pozycja, pokazująca różne strony i oblicza przedsiębiorstwa, obrazująca różnice pomiędzy pracownikiem i przedsiębiorcą, ich podejściem do pracy, motywacją, kompetencjami, opisująca biznes jako organizm składający się z systemów z których każdy powinien funkcjonować prawidłowo, żeby biznes mógł się rozwijać.

Choć w zamyśle jest to książka marketingowa, mająca głównie na celu promocję firmy "Rich Dad" i jej produktów, a przez to mocno przegadana, to jednak esencja, którą się z niej wyciska jest według mnie wartościowa i warta poświęcenia czasu na przeczytanie książki i pieniędzy na jej zakup.

 

Data publikacji:12.09.201209:46, monika.zalewa , Biblioteka
Link Dodaj komentarz »

Zdarza się często w praktyce gospodarczej, że zostanie wystawiona faktura, która w rzeczywistości nie dokumentuje żadnego zdarzenia gospodarczego. Może to nastąpić na skutek pomyłki sprzedawcy, albo dlatego, że nabywca wycofał się z transakcji już po wystawieniu dokumentu sprzedaży.

W takich sytuacjach mamy możliwość dokonania tak zwanego anulowania dokumentu sprzedaży.

Wprawdzie instytucja taka nie została przewidziana przepisami prawa, ale praktyka gospodarcza i orzecznictwo sądów administracyjnych dopuszczają taką możliwość.

Anulowanie dokumentu polega na wydrukowaniu dokumentu zarówno w oryginale jak i w kopii, przekreślenie wydrukowanych dokumentów i opatrzenie napisem "Anulowano". Ponadto należy takiego anulowania dokonać również w programie do wystawiania faktur sprzedaży, tak aby dane finansowe wynikające z takiej faktury nie zawyżyły obrotu i dochodu.

Jednak dokonując anulowania faktury należy mieć na uwadze warunki jakie powinna spełniać dana sytuacja, aby możliwe było zastosowanie takiego rozwiązania:

- po pierwsze - faktura nie dokumentuje żadnego zdarzenia gospodarczego, czyli towar nie został wydany, albo usługa nie została wykonana

- po drugie - nie została ona wprowadzona do obrotu, tzn. nie została przekazana kontrahentowi do zaksięgowania.

 

Tylko przy spełnieniu łącznie tych dwóch warunków można zastosować instytucję anulowania faktury.

 

Data publikacji: 11.09.2012Dziś 10 września, więc osoby, które opłacają składkę wyłącznie za siebie mają dziś ostatni dzień na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.Data publikacji 10.09.2012

09:45, monika.zalewa , Przypomnienia
Link Dodaj komentarz »

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie otrzymał środki z rezerwy ministra na aktywizację osób bezrobotnych. Pieniądze te będą wykorzystane między innymi na bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Uprzejmie informujemy, że zajmujemy się przygotowaniem takich wniosków. Jeśli są Państwo zainteresowani lub mają  w swoim otoczeniu osoby, które chcą się ubiegać o uzyskanie takiej dotacji, zapraszamy do nas.

Napisanie takiego wniosku przez nasze biuro wiąże się wprawdzie z odpłatnością, ale w przypadku podjęcia działalności i podpisania z nami umowy może być ona w części lub w całości zaliczona na poczet usług księgowych.

 

Kontakt do nas:

Biuro Rachunkowe WIKTORIA
ul. Karola Olszewskiego 11
20-481 Lublin
tel. 081 745 05 71
mail: info@wiktoria.lublin.plData publikacji: 6.09.2012

09:45, monika.zalewa , Informacje
Link Dodaj komentarz »

W 2012 roku po raz pierwszy niewykorzystany urlop z roku poprzedniego musi być wykorzystany do 30 września, a nie do 31 marca. W związku z tym pracodawcy są zobowiązani udzielić pracownikom posiadającym taki niewykorzystany limit z 2011 roku, urlopu do końca września 2012 roku.

Czasu jest więc niewiele. Żeby więc uniknąć zawirowań w działalności firmy warto już teraz rozplanować wrześniowe urlopy.

 

Data publikacji: 4.09.201209:44, monika.zalewa , Przypomnienia
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3 , 4 , 5