czwartek, 13 grudnia 2012

Niedawno informowaliśmy o tym, że Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne przepisy o likwidacji dnia wolnego za każde święto przypadające  w dzień wolny inny niż niedziela. Czekaliśmy na ukazanie się Dziennika Ustaw z ogłoszeniem tego wyroku. Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Ustaw z dnia 8 października i od tego dnia przestają obowiązywać niekonstytucyjne przepisy.

07:40, monika.zalewa , Informacje
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 10 grudnia 2012

Przypominamy, że dziś mija termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla osób opłacających składki wyłącznie za siebie.

07:46, monika.zalewa , Przypomnienia
Link Dodaj komentarz »
piątek, 07 grudnia 2012

Początek roku kalendarzowego to czas zmian. Styczeń zbliża się więlkimi krokami. Żeby więc nie przegapić możliwości dokonania zmian optymalizacyjnych, należy zastanowić się nad nimi jeszcze w grudniu, żeby mieć czas na podjęcie decyzji.

Jedną z dość istotnych zmian, jakie można wprowadzić w swoich podatkach jest możliwość powrotu na księgę przychodów i rozchodów.

Powrócić z pełnych ksiąg na księgę podatkową mogą:

 • osoby fizyczne
 • spółki cywilne i jawne osób fizycznych
 • spółki partnerskie
 • spółdzielnie socjalne

jeżeli ich przychody za 2012 rok wyniosły w walucie polskiej mniej niż 4.936.560 zł.

Warto dobrze przemyśleć taką zmianę. Jest ona wygodna dla firm, które spodziewają się, że w najbliższych latach nie osiągną przychodów przekraczających 1.200.000 EURO. W pozostałych przypadkach może się jednak nie opłacać.

Jeśli podejmiesz decyzję o powrocie na księgę podatkową, zgłoś ten fakt Naczelnikowi Twojego Urzędu Skarbowego najpóźniej do 21.01.2013 r.

wtorek, 20 listopada 2012

Przypominamy, że dziś, 20 listopada  mija termin na zapłacenie zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników i od dochodów firmy.

Jednocześnie przypominamy, że w tym roku po raz pierwszy nie płacimy podwójnej zaliczki za listopad. Przedsiębiorcy nie muszą więc kumulować wydatków w tym miesiącu, żeby zapłacić jak najniższa zaliczkę w grudniu.

10:53, monika.zalewa , Przypomnienia
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 15 listopada 2012

Przypominamy, że dziś mija termin zapłaty składek na ZUS!

W przyszłym tygodniu we wtorek będziemy płacić podatek dochodowy. 

 

Miesiąc listopad zawsze był miesiącem szczególnym dla przedsiębiorców, ze względu na to, że dochód tego miesiąca był obłożony podwójna zaliczką na podatek dochodowy. Był, ale już nie jest! Od tego roku przedsiębiorcy nie płaca już podwójnej zaliczki za listopad.

Nareszcie więc my przedsiębiorcy możemy w listopadzie skupić się na prowadzeniu biznesu a nie na szukaniu kosztów do poniesienia w celu obniżenia podwójnej zaliczki.

09:33, monika.zalewa , Przypomnienia
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 12 listopada 2012

10 listopada w tym miesiącu wypadł w sobotę. W związku z tym termin na opłacenie składek ZUS dla osób opłacających składki tylko za siebie mija poniedziałek, czyli dziś. Nie zapomnijcie zrobić przelewu :)

06:54, monika.zalewa , Przypomnienia
Link Dodaj komentarz »
środa, 31 października 2012
 1. Obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego - jeśli zdecydowałeś się zmienić księgę przychodów i rozchodów na księgi handlowe, nie mając takiego obowiązku, musisz powiadomić naczelnika urzędu skarbowego do którego należysz ze względu na podatek dochodowy. Termin ostateczny na dokonanie takiego zawiadomienia to 31 grudnia. Wynika to z artykułu 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Jeśli obowiązkowo przechodzisz na pełne księgi z uwagi na przekroczony limit 1.200.000 EURO (patrz tutaj), nie musisz powiadamiać urzędu.
 2. Prawidłowe ustalenie kwoty osiągniętych przychodów - błędne ustalenie kwoty osiągniętych przychodów (patrz tutaj) może spowodować, że przejdziemy na pełne księgi przedwcześnie i bez powiadomienia urzędu skarbowego. Efektem tego błędu może być konieczność powrotu na książkę przychodów i rozchodów, co może nie będzie bardzo skomplikowane, ale z pewnością kosztowne.
 3. Biuro rachunkowe - koniecznie sprawdź czy obsługujące Cię biuro rachunkowe prowadzi księgi handlowe. Wbrew pozorom jest jeszcze wiele biur, które nie podejmują się tego zadania. Może się więc okazać, że wraz z obowiązkiem przejścia na pełne księgi, będziesz musiał zmienić księgowego. Warto zadbać o to wcześniej, żeby mieć czas popytać znajomych i rozejrzeć się na rynku.
 4. Zgłoszenie aktualizacyjne - mimo, że obowiązku przejścia na pełne księgi nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego, to należy zaktualizować swoje dane w urzędzie odnośnie rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej. Aktualizacji tej dokonują zarówno firmy, które przeszły na pełne księgi obowiązkowo, jak i te, które zdecydowały się na nie dobrowolnie. Termin na dokonanie aktualizacji to 7 dni. Osoby fizyczne i spółki cywilne aktualizują swoje dane poprzez CEIDG, pozostałe podmioty składają zgłoszenie NIP-2 bezpośrednio do urzędu skarbowego. Jeśli obsługuję Cię biuro rachunkowe - zapewne zrobi to za Ciebie.
 5. Inwentarz - firmy, które przechodzą na pełne księgi handlowe mają obowiązek sporządzenia tzw. inwentarza. Jest to wykaz składników aktywów (środki trwałe, wyposażenie, należności, towary, gotówka) i pasywów (zobowiązania wobec dostawców, pożyczki, kredyty, niewypłacone wynagrodzenia, niezapłacone podatki i składki). Inwentarz należy potwierdzić tzw. inwentaryzacją. Jest on podstawą do tzw. otwarcia ksiąg rachunkowych.
 6. Otwarcie ksiąg rachunkowych - to techniczna czynność polegająca min. na utworzeniu kont księgowych i dzienników operacji i wprowadzeniu pozycji z inwentarza. Szczegóły zostawmy księgowym :)
 7. Opracowanie i opisanie zasad rachunkowości, zwanych też polityką rachunkowości - polityka rachunkowości to taki dokument, który ogólnie mówiąc określa zasady wybrane przez firmę do stosowania. Jest on tak samo ważny jak lekceważony. ustawa o rachunkowości określa wiele zasad w różnych obszarach księgowości. Co do niektórych obszarów firmy nie mają wyboru (np. jeśli chodzi o walutę w jakiej prowadzone są księgi - zawsze będzie to waluta polska), ale są też takie - gdzie jednostka ma wybór przynajmniej spośród dwóch metod postępowania. W polityce rachunkowości trzeba wyraźnie napisać jakie zasady się wybiera i stosować je ciągle. Często ma to przełożenie również na zasady podatkowe, stąd waga polityki jest duża, acz niedoceniana.
piątek, 26 października 2012

Wprowadzony do kodeksu pracy od 1 stycznia 2011 roku przepis art. 130 par. 21 zlikwidował dni wolne w zamian za święto przypadające w dzień dodatkowo wolny od pracy. Dla większości osób pracujących dodatkowy dzień wolny przysługiwał za każde ustawowe święto przypadające w sobotę. Zgodnie jednak z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego wydanym 2 października 2012 r. przepis ten jest niezgodny z konstytucją. Z chwilą ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw niekonstytucyjny przepis przestanie obowiązywać.

czwartek, 25 października 2012

Dziś 25 października, nie zapomnijmy o złożeniu deklaracji i przelewach na podatek VAT.

08:48, monika.zalewa , Przypomnienia
Link Dodaj komentarz »
środa, 24 października 2012

Po pierwszym czytaniu jest już projekt zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. W najbliższym czasie będzie nad nim obradował Senat. Zmiany mają dotyczyć między innymi ulgi na dzieci i będą to zmiany dość istotne. Część rodzin nie będzie już mogą z tej ulgi skorzystać, zyskają natomiast rodziny wielodzietne, z uwagi na propozycję podwyższenia wartości ulgi na trzecie i kolejne dzieci.

Ponadto sejm proponuje likwidację ulgi internetowej oraz zmianę zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów dla artystów, dziennikarzy czy naukowców.

Ostateczny kształt tych zamian poznamy dopiero za kilka tygodni.

1 , 2 , 3 , 4 , 5