poniedziałek, 21 stycznia 2013

Dziś mija termin na zapłacenie podatku dochodowego PIT i CIT. Przypominamy o przelewach do urzędu skarbowego.

Podatek PIT płacimy zarówno od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców jak i od dochodów  działalności gospodarczej osób fizycznych.

Podatek CIT to podatek dochodowy od osób prawnych.

12:05, monika.zalewa , Przypomnienia
Link Komentarze (2) »
czwartek, 10 stycznia 2013

Dziś 10 stycznia - mija termin opłacenia składek na ZUS dla osób, które opłacają składkę wyłącznie za siebie.

Nie zapomnijcie więc wysłać przelewów.

09:10, monika.zalewa , Przypomnienia
Link Dodaj komentarz »
piątek, 04 stycznia 2013

Od 1 stycznia 2013 roku nie jest publikowany Monitor Polski B. Publikacja ta była zmorą firm, które miały obowiązek ogłaszać tam swoje sprawozdania finansowe, ze względu na ogromne koszty takiej publikacji.

Od nowego roku sprawozdania będą publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, dzięki czemu koszty obowiązkowej publikacji obniżą się dla wielu przedsiębiorców prawie 15-krotnie, a w niektórych przypadkach znikną całkowicie.

08:46, monika.zalewa , Informacje
Link Komentarze (1) »
środa, 02 stycznia 2013

Od stycznia 2013 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące podatków dochodowych z tytułu prowadzonej działalności. Najważniejsza zmiana dotyczy zaliczania kosztów działalności do kosztów podatkowych. Będzie to uzależnione od dokonania zapłaty. Jeśli wiec nie zapłacisz swojego zobowiązania ani w terminie płatności, ani w ciągu kolejnych 30 dni, będziesz musiał skorygować swoje koszty podatkowe o tę niezapłaconą fakturę. Jeśli takich faktur będzie więcej, kwota korekty będzie obejmowała wszystkie takie faktury. Jeśli nie zapłacisz choćby w części, będziesz musiał zmniejszyć koszty o tę niezapłaconą część.

Pierwszym pomysłem, jaki mógłby się zrodzić w odpowiedzi na takie przepisy, jest wydłużenie terminów płatności, tak aby nie robić sobie kłopotów, jednak ustawa ogranicza taką możliwość. Jeśli więc termin płatności na fakturze będzie dłuższy niż 60 dni, korekty kosztów trzeba będzie dokonać w 90-tym dniu od daty ujęcia faktury w kosztach.

Tak mniej więcej wygląda nowy mechanizm zaliczania do kosztów podatkowych. Jednak już dziś wiadomo, że poziom komplikacji z tego tytułu będzie wysoki, szczególnie w firmach handlowych i produkcyjnych, gdzie do kosztów podatkowych zaliczana jest wartość sprzedanych towarów lub produktów metodami uproszczonymi (FIFO, LIFO, średnia ważona). Jak w tej sytuacji korygować koszty? Na to nie ma jeszcze odpowiedzi. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Ile jeszcze komplikacji się zrodzi? Pokaże jak zwykle życie.

Niebawem na blogu pomysł na uniknięcie kłopotów związanych z powyższymi zmianami.