Blog > Komentarze do wpisu

Zmiany w VAT cz.2 - kursy walut

Zmiana dotycząca kursów walut jest ciekawa, szczególnie dla firm, które rozliczają się ze swoimi kontrahentami w walutach innych niż EURO. Od nowego roku obok średniego kursu NBP, do przeliczania na walutę polską faktur wyrażonych w obcych walutach będziemy mogli zastosować kurs ogłaszany przez Europejski Bank Centralny. Wyboru będzie można dokonywać przy każdej transakcji, a kryterium zastosowania danego kursu będzie jedynie opłacalność. Ciekawostką jest to, że o ile walutę EURO przeliczać się będzie wprost na złote, o tyle inne waluty przeliczyć trzeba będzie najpierw na EURO, a później dopiero na złote. Oczywiste jest więc, że przedsiębiorcy będą mogli zastosować taki kurs, który da im jak najniższą kwotę podatku należnego, przy jak najwyższym podatku naliczonym.

Jakie ta zmiana będzie miała znaczenie w praktyce, to oczywiście pokaże życie. Dla mnie jest to jednak bardziej ciekawostka niż zmiana mająca istotne praktyczne znaczenie.środa, 19 grudnia 2012, monika.zalewa

Polecane wpisy